Kvalitetssäkring

Opus kvalitetssäkring och kvalitetskontrollsystem täcker allting från våra företagsprocesser och bilprovningsdatabas (VID) till besiktningsstationsprocesser och linjeutrustning. Vi följer en robust kvalitetsprocess i alla verksamhetsområden som:

 • uppställer nåbara utsläppsnormer
 • bestämmer hur normerna bäst uppnås
 • anger skriftliga steg-för-steg-procedurer för att uppnå dess normer
 • utvärderar genom granskning var dessa normer inte uppfylls
 • kontrollerar utsläppen mot kontraktskrav
 • förbättrar kontinuerligt för att anpassa till förändringar och korrigera eventuella brister i vår utformning
 • genomför omedelbart korrigerande åtgärder där det behövs

En heltäckande kvalitetsplan

Vi samarbetar med våra myndighetspartner för att utveckla en heltäckande plan som i detalj beskriver hur vi ska uppnå en konsekvent kvalitet i varje aspekt av vår verksamhet, inklusive följande:

 • Utbildning i klassrum och genom praktik
 • Testning och utvärdering av besiktningstekniker
 • Utrustningsunderhåll
 • Kalibreringsmetoder och intervall
 • Regelbundna resultatgranskningar
 • Heltäckande granskning av besiktningsnätverkets konsekvens
 • Dold fordonsgranskning
 • Dold visuell granskning
 • Öppen stationsgranskning
 • Digital granskning/triggers
 • Statistiskt processkontroll (SPC)
 • Regelbunden kvalitetsrapportering
 • Arkivering av data och rapporter

Kvalitetsrapportering i realtid

Opus serie med rapporteringsprogram tillhandahåller kvalitetssäkringsdata i realtid, som täcker varje testpost, kalibreringspost, granskningsrapport och triggerresultat. Våra kunder har åtkomst till en uppsjö analysverktyg som levererar information i format som är lätta att visa, så att det blir enkelt att utvärdera driften av deras program och dess effektivitet. Vi kan tillhandahålla följande:

 • Rapporter om fordonsbesiktningar, utrustningens tillförlitlighet, kalibrering, säkerhet och postregister, med triggers för att omedelbart rapportera varje problem som uppkommer
 • Regelbundna kvalitetssäkringsrapporter varje månad eller på begäran
 • Ett brett spektrum av föreskrivna specialrapporter till myndigheterna som stöder programhantering och utvärdering

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?