Programhantering

Opus tillhandahåller nyckelfärdiga implementerings-, drift- och hanteringstjänster som kan utsträckas till programmets hela livscykel. Vi kan hjälpa till med allting från specifikationsutveckling till ändringshantering, IT-support, bemanning, utbildning, fortlöpande drift och helpdesk för kunderna. Opus projektteam har omfattande erfarenhet av implementering i verkliga livet och utmärkta vitsord, bland annat certifiering från ledande organ som såsom PMI, Agile och ITIL Foundation.

Omfattande utbud av tjänster

Opus erbjuder sina kunder ett omfattande utbud av programhanteringstjänster, bland annat:

 • Konfigurering och modifiering av besiktningsanläggningar
 • Programutformning och utvärdering av viktiga affärsregler
 • Utveckling av detaljerade systemspecifikationer, inklusive beskrivning av nödvändig maskinvara och programvara (till exempel testprocedurer, kvalitetskontroll, kommunikationer och administrationskrav)
 • Utformning, utveckling och idrifttagning av alla nödvändiga system, inklusive besiktningssystem, bilprovningsdatabas (VID), help desk och programwebbplats
 • Certifiering av acceptansprovning av systemet (för både centraliserade och decentraliserade program)
 • Programhantering och bemanning
 • Utbildning av besiktningstekniker och offentliganställd personal
 • Kvalitetssäkring och kontroll av hela nätverket
 • Programutvärdering
 • Utvärdering av viktiga programförbättringar
 • Tillverkning och automatisering av bilprovningsutrustning
 • Offentlig information och utbildningskampanjer
Sakkunskap och innovation

Våra programhanteringstjänster bygger på oöverträffad erfarenhet av att konfigurera och driva verkliga besiktningsprogram runt om i världen. Vi har varit en viktig aktör i utvecklingen av specifikationer för besiktningssystem och testrutiner, och hjälpt till att utveckla över 40 program i hela världen i olika bemärkelser.

Opus har betydande erfarenhet av konstruktion av testutrusning för bilbranschen, systemutveckling och utsläppsforskning. Vi har tillhandahållit konstruktion, specifikationsutveckling och certifiering av provningsplattformar, inklusive IM240, ASMTwo Speed IdleOBDIIEvaporative Emissions Systems.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?