Innovation inom mätning

Opus automatiserade besiktningsteknologi och processer ökar besiktningarnas kvalitet, konsekvens och hastighet. Vi har också utformat och utvecklat ett brett spektrum av verktyg och system som förbättrar effektiviteten och driver på efterlevnaden, bland annat följande:

  • Moderna datorplattor för besiktningstekniker, där de kan komma åt information och registrera data under sitt arbete, vilket ökar deras hastighet och effektivitet.
  • Integration av RFID-kretsar med kodad information om fordon och deras besiktningsstatus för att stödja efterlevnad och tillsyn.
  • Ett unikt, slimmat tillverkningssystem för att säkerställa kostnadseffektiv och punktlig leverans av besiktningsutrustning.
  • Införlivande av omfattande och fordonsspecifik återkallelseinformation för att förse bilisterna med den senaste informationen om en modell återkallas.

Opus innehar många industripatent som fokuserar på teknologiska framsteg och besiktningseffektivitet.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?