Sindh, Pakistan

Ett bilprovnings- och certifieringsprogram för hela provinsen.

Opus vann 2017 en 20-årskoncession för att genomföra ett bilprovnings- och certifieringsprogram för Transport & Mass Transit Department of the Government i Sindh (GoS).

Vi utformar, bygger och driver VICS-stationer för bilprovning och certifiering i hela provinsen Sindh, och tillhandahåller bilprovning för både kommersiella och privata fordon.

När programmet är komplett kommer det att betjäna de uppskattningsvis 1,5 miljoner fordonen i provinsen Sindh. Fordonsflottan förväntas växa snabbt under kontraktsperioden.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?