Punjab, Pakistan

Ett bilprovnings- och certifieringsprogram med upp till 39 besiktningsstationer.

Opus driver PVICS (Punjab Vehicle Inspection and Certification System) för besiktning av fordon i kollektivtrafik, inklusive taxibilar, rickshaws och bussar, under ett exklusivt 20-årskontrakt. När programmet är helt genomfört kommer det att driva ett nätverk av besiktningsstationer av varierande storlek i hela provinsen och besiktiga över 750 000 fordon, två gånger per år.

Alla besiktigade fordon får ett unikt märke på vindrutan med en integrerad RFID-krets, som gör det möjligt för myndigheternas tjänstemän att få tillgång till fordonets besiktningsstatus. Dessa märken är bedrägerisäkra och kan inte kopieras. Data som lagras i märkena är unikt kopplade till fordonen och kan avläsas på distans för identifiering- och tillsynsändamål.

Läs mer om VICS-programmet i Punjab

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?