Global Vehicle Inspection

Integrerade, teknikbaserade bilprovningsprogram för att säkerställa trafiksäkerheten

Vi tillhandahåller nyckelfärdiga bilprovningsprogram till myndigheter i hela världen som

  • minskar antalet trafikoffer och förbättrar luftkvaliteten.
  • är skräddarsydda efter lokala behov och fordonstyper.
  • hjälper myndigheterna att uppnå effektiva besiktningar, öka efterlevnaden och förhindra bedrägerier.
  • inte kräver att myndigheterna gör någon initial investering i besiktningsanläggningar eller infrastruktur.
Automatiserade processer för maximal effektivitet

Våra effektiva besiktningsprocedurer och molnbaserade datahanteringssystem ger en konsekvent process och automatisering av besiktningsprocessen samtidigt som besiktningstiden, mänskliga fel och risken för oriktiga besiktningar reduceras. Vår omfattande serie med rapporteringsprogram tillhandahåller detaljerade trendanalyser och kontrollpaneler med programresultat, så att myndigheterna kan mäta framstegen mot politikens mål.

Snabbt, integrerat provningssystem

Opus integrerade provningssystem möjliggör fullständig besiktning i en testlinje där fordonen passerar flera positioner, vilket ger snabb genomströmning och bättre kundservice. Denna utformning gör att vi

  • placerar utrustning logiskt, så att fordonet alltid flyttas framåt.
  • bemannar varje testlinje med flera besiktningstekniker genom att placera en arbetsstation i varje position utmed linjen.
  • maximerar genomströmningen genom att standardisera besiktningstiden i varje position.
  • reducerar möjligheterna till bedrägeri eftersom varje fordon observeras av flera besiktningstekniker.
  • använder RFID-märken som stöd i programgenomförandet och minskar tidsåtgången för dataregistrering i framtida besiktningar

Läs om globala bilprovningsprogram

Några av våra program

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?