Programutvärdering

Opus fjärranalysenheter har hjälpt till att avslöja NOx-utsläpp på vägarna från lastbilar som är utrustade med manipulationsanordningar.

Eftersom fjärranalysen testar fordon medan de kör förbi, kan den samla in miljontals mätposter under en kort tidsrymd. Denna databank kan utgöra en värdefull ögonblicksbild av fordonsflottan i ett land, en delstat eller provins. Myndigheter kan använda dessa data för att utvärdera resultatet av sina emissionsmätningsprogram, eller profilera flottan för att se vilka områden eller fordonsmärken som är mest förorenande.

Programutvärdering

Fjärranalys kan användas för att utvärdera resultat på följande sätt:

  • Genom att utveckla en ögonblicksbild av fordonsflottan vid starten av ett program, vilket senare upprepas för att se hur mycket utsläppen har minskat.
  • Genom att jämföra fjärranalysresultaten med utsläppen från fordonen i områden som inte har ett program för emissionsmätning.
  • Genom att utvärdera effekten av fordon utanför den emissionsmätande regionen – till exempel fordon som körs av pendlare eller turister – på luftkvaliteten inom ett programområde.
Karaktärisering av flottan

Fjärranalysdata kan producera värdefulla insikter, bland annat:

  • Profilering av utsläppen från hela flottan per märke, modell och år eller produktion
  • Identifiering av fordonsmärken och modeller som släpper ut extra mycket på grund av manipulationsanordningar eller dålig konstruktion.
  • Jämförelse av datormodeller över utsläpp med utsläppsdata från verkliga världen.
  • Jämförelse av utsläpp per land eller region.

Dessa tjänster kan tillhandahållas som en del av ett Clean Screen-program till låg eller ingen extra kostnad. Läs mer

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?