Fjärranalys Europa

Opus utsträcker sitt fjärranalyserbjudande i Europa genom sitt dotterbolag Remote Sensing Europe (RSE), som förvärvades 2017. I dag utför företaget fjärranalystest i laboratorium och forskning och tillhandahåller Opus fjärranalysutrustning på projektbasis. Vi förväntar oss att dessa aktiviteter ska expandera för att tillgodose det växande behovet av att identifiera förorenande fordon under den verkliga världens körvillkor på vägen.

Ny EU-lagstiftning godkänner fjärranalys

I efterdyningarna av Volkswagen-skandalen har EU utarbetat lagstiftning som godkänner och rekommenderar användningen av fjärranalys som metod för att identifiera fordon med misstänkt höga verkliga utsläpp under körning, som kanske använder manipulationsmekanismer eller andra metoder för att smita från utsläppsbestämmelserna.

Europeiska kommissionen har utövat hårt tryck mot nio medlemsstater, och Tyskland i sin tur på 70 städer, för att begära att nya åtgärder överensstämmer med europeiska normer för ren luft och områden med låga utsläpp. Det har lett till att vissa myndigheter nu planerar att använda fjärranalysdata för marknadsövervakning av certifierade nya fordonstyper och för att identifiera manipulationsanordningar. Dessa utvecklingar kan öppna dörren för en expansion av våra fjärranalysaktiviteter i Europa till att inkludera utbredd användning i mätning och övervakning av utsläpp ute på vägarna. Detta är en målsättning som Opus två europeiska dotterbolag – OpusRSE och OpusTS – aktivt arbetar för.

Läs mer om hur fjärranalys har använts för att upptäcka manipulationer:

  • Opus fjärranalys bidrog till att identifiera höga NOx-halter i Volkswagens dieselfordon före skandalen. Läs mer
  • Opus RSE hjälpte danska polisen att fokusera på tunga dieselfordon som utrustats med manipulationsanordningar. Läs mer

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?