System1® Two Speed Idle

Ett snabbt, effektivt och lättanvänt testsystem för avgasrör som mäter utsläppen när motorn går tomgång i höga och låga hastigheter.

Opus System1® Two Speed Idle mäter avgasutsläpp direkt från fordonets avgasrör medan motorn går tomgång i både låga och höga hastigheter. Det är ett snabbt och effektivt sätt att mäta gaser som kolväten, kolmonoxid och syre. Analysutrustningen ger snabba och exakta resultat, som hjälper stationsägare att utföra mer och spara tid och pengar.

System1®-teknologi

Vår System1®-utrustning för emissionsmätning hör till de mest avancerade på marknaden:

  • Internetförberedd för snabb kommunikation via Opus bilprovningsdatabas (VID)
  • Ökad tillförlitlighet – vilket innebär mindre avbrottstid
  • Serviceavtal, som inkluderar arbete och reservdelar, för analysutrustning och dynamometer
  • Leverans och installation utan extra avgift

Läs mer om våra testlösningar System1® Two Speed Idle i ditt område:

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?