Ohio E-Check

Centraliserad emissionsmätning via 23 egna stationer plus Clean Screen-fjärranalys.

Opusföretaget Envirotest förser miljövårdsmyndigheten i Ohio med ett centraliserat program för mätning av fordonsemissioner, inklusive 23 besiktningsstationer med 91 testlinjer i Cleveland- och Akron-områdena. Testerna inkluderar OBDII, ASM2525, tomgång, trycksättning av tanklock, opacitet (diesel) och visuella kontroller av eventuella manipulationer.

Tjänster inkluderar datahantering, projektledning, driftsupport, kravspecifikationer, affärsanalys, testnings- och utvecklingssupport. Ohio-programmet E-Check testar över 900 000 fordon varje år.

I programmet ingår också Clean Screen-testning, där fjärranalysteknik används för att mäta utsläppen vid vägkanten när fordonen kör förbi. Fordon som identifieras som rena kan befrias från sin nästa schemalagda emissionsmätning, vilket sparar tid och pengar för förarna.

Läs mer om Ohio E-Check-programmet

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?