Air Care Colorado

Centraliserad emissionsmätning via 18 stationer med Clean Screen-fjärranalys.

Opusföretaget Envirotest har drivit programmet ”Air Care Colorado” för Colorados hälsodepartement och skattedepartement sedan 1994. Nätverket med 18 centraliserade besiktningsstationer tillhandahåller ett fullt sortiment av emissionsmätningar, inklusive IM240, avgasrör och omborddiagnos (OBD).

Clean Screen-programmet använder fjärranalysteknik för att mäta utsläppen vid vägkanten när fordonen kör förbi. Fordon som identifieras som rena kan befrias från sin nästa schemalagda emissionsmätning, vilket sparar tid och pengar för förarna. Det gör också att stationära anläggningar för emissionsmätning kan fokusera sina insatser på de mest förorenande fordonen.

Programmet Air Care Colorado har 14 stationer med 75 linjer och 18 fjärranalysbilar i storstadsområdena Denver och Boulder; och 4 stationer med 23 linjer och 4 fjärranalysbilar i distrikten Northern Front Range, Larimer och Weld. Programmet utför 1,2 miljoner besiktningar per år.

Läs mer om Air Care Colorado

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?