Amerikanska emissionsmätningsprogram

Vi driver centraliserade program, där vi tillhandahåller en komplett besiktnings- och programhanteringstjänst i våra egna besiktningsstationer; och decentraliserade system, där vi stöder fristående stationer med tjänster såsom besiktningsutrustning, bilprovningsdatabas, utbildning, PR och helpdesk-support.

I flera delstater i USA kompletterar vi regelbunden emissionsmätning med fjärranalys, inklusive Clean Screen-program där bilister kan välja att få sina utsläpp testade vid vägkanten och bli befriade från sin nästa schemalagda emissionsmätning om deras fordon godkänns i mätningen.

Opus program

New York

Decentraliserat program som tillhandahåller miljökontrollutrustning, datahantering och fortlöpande support.

Rhode Island

Stöder decentraliserad säkerhets- och emissionskontroll via 300 besiktningsstationer.

Tennessee (METRO)

Centraliserad emissionsmätning via sex stationer i Nashvilles storstadsområde.

Delaware

Tillhandahåller utrustning och programvara för att stödja säkerhetsbesiktning.

Utah County

Stöder decentraliserat program för emissionsmätning och underhåll med avancerad utrustning.

Envirotest-program

Air Care Colorado

Centraliserad emissionsmätning via 18 stationer med Clean Screen-fjärranalys.

Indiana, USA

Centraliserad emissionsmätning via sju stationer, som kompletteras av fjärranalys.

Maryland, USA

Centraliserade emissionsmätningar i stora volymer via 18 stationer och självbetjäningskiosker.

Ohio E-Check

Centraliserad emissionsmätning via 23 egna stationer plus Clean Screen-fjärranalys.

Tennessee (TDEC)

Centraliserad emissionsmätning via nio stationer, och mobil mätning.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?