Emissionsmätning i USA

Avancerade program för utsläppsmätning, utformade för att öka efterlevnaden

Opus utformar, bygger och driver program för emissionsmätning i delstater och distrikt i hela USA, som skräddarsys efter lokala krav. Vi samarbetar nära med våra myndighetspartners för att hjälpa dem att öka efterlevnaden av luftkvalitetsstandarder och uppnå sina satta mål. Vi var pionjärer för många av de ledande plattformar för utsläppsmätning som används i USA och ledde utvecklingen av fjärranalys, som mäter fordonsutsläppen från vägkanten när fordonen kör förbi, under verkliga körförhållanden.

Heltäckande tjänster för utsläppsmätning

Opus tillhandahåller ett komplett utbud av tjänster, inklusive följande:

 • Systemutformning och systemkonfigurering
 • Avancerad teststationsinfrastruktur och anläggningar
 • Bilprovningsdatabas (VID) för allsidig analys och rapportering
 • Bemanning och utbildning
 • Licensiering och certifiering av besiktningstekniker
 • Egen utveckling, drift och underhåll av programvara
 • Programgranskning och översyn (dold och öppen)
 • Ekonomisk avstämning och administration
 • PR-tjänster och annonsering
 • Call center-supporttjänster för bilförare

Banbrytande utrustning och teknologi

Opus tillhandahåller all utrustning och teknologi som krävs för ett framgångsrikt utsläppsmätningsprogram, inklusive följande:

 • BAR 97-certifierade gasanalysatorer som sträcker sig från tomgångskörning till dynamometerbaserade besiktningar, inklusive: TSI, ASM och Transient (IM240)
 • Opacitetsmätare för besiktning av dieselfordon både med och utan last (J1667).
 • OBD (On-board diagnostic) med högsta tillgängliga kommunikationshastigheter
 • Mycket tillförlitliga dynamometrar för bekymmersfri drift
 • Utrustning för test av tanklock för att säkerställa läckagefria fordon
 • Utrustning för test av avdunstningsutsläpp (bränsletank) med patenterad teknik för att säkerställa konsekventa och upprepningsbara testresultat

Automatiserade processer för maximal effektivitet

Våra effektiva besiktningsprocedurer och molnbaserade datahanteringssystem ger en konsekvent process och automatisering av besiktningsprocedur samtidigt som besiktningstiden, mänskliga fel och risken för icke-korrekta besiktningar reduceras. Vår omfattande serie med rapporteringsprogram tillhandahåller detaljerade trendanalyser och kontrollpaneler med programresultat, så att myndigheterna kan mäta sina framsteg mot uppsatta mål.

Läs mer om våra utsläppsmätningsprogram

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?