Koncernledningsgrupp

Våra ledare har starka bakgrunder inom bilprovning och teknik samt omfattande erfarenhet av tillväxt och utveckling av företag i hela världen.

Om ledningsgruppen

Lothar Geilen
Chief Executive Officer (CEO)

Lothar utsågs till VD 2017. Han var en av grundarna av Systech, ett bilprovningsföretag som förvärvades av Opus 2008, och som är grunden för Opus bilprovningsverksamhet. Lothar förser Opus med strategiskt ledarskap. Han är tysk medborgare och har den tyska motsvarigheten till en masterexamen i företagsekonomi.

Tom Fournier
Chief Technology Officer (CTO)

Tom har haft en framstående karriär inom besiktningsbranschen och innehar flera industripatent. Han är amerikansk medborgare och kom 2012 till Opus som CTO för att fokusera på programvara och teknologi som stöder bilprovning. Han har en examen i företagsekonomi och en masterexamen i filosofi.

Linus Brandt
Vice VD och CFO

Linus har mer än 20 års erfarenhet av ekonomisk förvaltning. Innan Linus kom till Opus 2016 var han finansdirektör hos Mediatec och Stenasfärens investeringsgren. Linus ansvarar för ”allt ekonomiskt”, inklusive Opus finansiella rapportering. Han har en B.Sc. in Business and Economics.

Andy McIntosh
President, Vehicle Inspection U.S.

Andy kom till Opus 2019 efter att ha innehaft flera ledande befattningar på företag inom eftermarknaden för fordon. Andy ansvarar för Opus bilprovningsverksamhet i Nordamerika. Han har två examina  i metallurgi och en masterexamen i företagsekonomi.

Per Rosén
President, Vehicle Inspection Europe

Per har omfattande erfarenhet från den svenska bilindustrin och har varit VD för Upplands Motor och marknadsdirektör inom Bilia. I Pers ansvarsområde ingår Opus europeiska bilprovningsverksamhet, inklusive ledningen för det svenska dotterbolaget Opus Bilprovning. Per har en företagsekonomisk utbildning.

Alfredo R Granai
President, Vehicle Inspection Latin America

Alfredo har omfattande erfarenhet av att utveckla nya affärsmöjligheter. Innan Alfredo kom till Opus var han VD för Latinamerika hos Depuy Synthes. Han har även haft ledande befattningar hos Roche. Alfredo ansvarar för Opus bilprovningsaktiviteter i Latinamerika. Han har en masterexamen i företagsekonomi och en examen i kemiteknik.

Brian Herron
President, Opus IVS

Brian har lett många olika företag inom bilbranschen, och har omfattande kunskaper i datorteknik och bilservice. Han var tidigare VD för Drew Technologies. Hans ansvarsområde hos Opus är divisionen Intelligent Vehicle Support, där han står för strategisk och operativ ledning. Brian har en examen i Management Information Systems och innehar över 20 patent.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?