SENASTE FRÅN OPUS

Nyheter, insikter och de senaste uppdateringarna

De senaste nyheterna och uppdateringarna om Opus, dess verksamhet och sektorerna bilprovning och support av avancerade fordon.

Aktuell artikel

09 June 2020

Opus öppnar två nya stationer i Chile

Opus öppnade nyligen sin tionde och elfte bilprovningsstation i Chile – en i Viña del Mar och en i staden Arica.

Fler artiklar

NEWS | 20 May 2020
20 May 2020
Opus ger tillbaka med testplatser för coronavirustest i tre amerikanska delstater

Opus låter delstatsmyndigheterna använda bilprovningsstationerna för tillfällig coronavirustestning.

NEWS | 15 May 2020
15 May 2020
Chile: Fortsatt bilprovningsverksamhet

I Chile, där Opus fortsatt bedriver bilprovning under pandemin, följer vi strikta riktlinjer och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa våra kunders och anställdas säkerhet.

NEWS | 12 May 2020
12 May 2020
Fortsatt bilprovning i Sverige

Medan många bilprovningsstationer är stängda i stora delar av Europa och Amerika, förblir våra stationer i Sverige öppna. Opus har samarbetat med branschpartners för att säkerställa att fordonsbesiktningar kan fortsatt kan utföras säkert över hela landet.

NEWS | 22 April 2020
22 April 2020
Opus samarbetar med myndigheter för att erbjuda provtagning av coronavirus

Opus besiktningsstationer i Tennessee och Maryland används tillfälligt som drive-thru Covid-19 testsiter.

NEWS | 03 March 2020
03 March 2020
Opus öppnar ny station i Arica, Chile

Opus utökar sitt stationsnätverk i Chile och öppnar en ny besiktningsstation i norra provinsen Arica.

NEWS | 06 January 2020
06 January 2020
AutoEnginuity går samman med Opus IVS

Opus IVS har utökat sitt tjänsteerbjudande på de amerikanska marknaderna för diagnostik- och krockskadereparationer, i och med förvärvet av AutoEnginuity, ett ledande företag inom fordonsdiagnostik med täckning för många bilmärken.

Pressmeddelanden

21 October 2020 | 21:30 PM CEST
Rättelse av pressmeddelande om kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ) den 12 november 2020

Opus Group AB (publ) offentliggjorde genom pressmeddelande den 15 oktober 2020 kallelse till extra bolagsstämma den 12 november 2020, med sista dag för anmälan för deltagande den 4 november 2020. Bolaget vill genom detta pressmeddelande korrigera sista dag för anmälan för deltagande på stämman till den 6 november 2020 samt förtydliga att rösträttsregistreringar som gjorts senast fyra bankdagar före stämman, dvs. den 6 november 2020 beaktas.   Kallelsen återges i sin helhet nedan.

20 October 2020 | 15:00 PM CEST
Opus Group AB:s ansökan om avnotering godkänd

15 October 2020 | 07:30 AM CEST
Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ), org.nr. 556390-6063 (”Opus” eller ”Bolaget”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 12 november 2020 kl. 9:00 hos Advokatfirman Vinge, Nordstadstorget 6 Göteborg. Inregistrering till stämman sker från kl. 8:30.

08 October 2020 | 16:00 PM CEST
Opus Group AB (publ) ansöker om avnotering

05 October 2020 | 17:30 PM CEST
Ograi BidCo AB kontrollerar mer än 90% av aktierna i Opus Group AB (publ) och begär avnotering samt påkallar tvångsinlösen av resterande aktier

18 September 2020 | 10:00 AM CEST
Fastighetstransaktionen har slutförts

01 September 2020 | 08:30 AM CEST
Opus har tecknat avtal avseende en föreslagen sale and leaseback av fastigheter

18 August 2020 | 07:30 AM CEST
Delårsrapport kvartal 2, 2020

Rapportperiod april – juni, 2020

16 July 2020 | 15:00 PM CEST
Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 juli 2020

Den 16 juli 2020 avhölls extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ), org.nr 556390-6063.

24 June 2020 | 07:40 AM CEST
Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)

Aktieägarna i Opus Group AB (publ), org.nr 556390-6063 (”Opus”), med säte i Göteborg, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2020.

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?

Registrera dig för nyheter via mejl