Besiktningstekniker i USA

Ted är besiktningstekniker i Ohio, där han utvärderar fordonsutsläpp i E-Check-programmet.

Min bakgrund

Jag har arbetat på Opus i tio år som besiktningstekniker.

Min kompetens och mina kunskaper

Besiktningstekniker måste förstå fordon och fordonsutsläpp – och vikten av ren luft.

Du måste vara beredd att lära dig programkraven på den plats där du arbetar. Jag har till exempel massor med kunskaper om E-Check-programmet i Ohio, som är helt ägnat åt ren luft och skydd av ozonskiktet.

Varför Opus?
  • Du får chansen att upplysa kunderna om hur viktigt det är med ren luft.
  • Du får arbeta med och lära känna massor av människor – både kollegor och kunder.
  • Du kommer att bidra till renare luft.
Mitt råd till dig som funderar på att söka jobb hos oss

Det är viktigt att vara medveten om utsläppen från fordon och hur de påverkar miljön.

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?