Träffa Opus personal

Vi har cirka 2,600 anställda i hela världen, inklusive besiktningstekniker, stationschefer, programutvecklare, kvalitetssäkringsansvariga, ekonomi- och administrationspersonal.

Programchef i USA

Stephen ansvarar för Tennessees bilprovningsprogram, som besiktigar ungefär 1,6 miljoner fordon per år.

Besiktningstekniker i USA

Ted är besiktningstekniker i Ohio, där han utvärderar fordonsutsläpp i E-Check-programmet.

Gruppchef för programutveckling i USA

Mala leder en teknikutvecklingsgrupp i Tucson, Arizona.

Stationschef i Latinamerika

Nicolás ansvarar för en besiktningsstation med sex testlinjer i Córdoba i Argentina.

Stationschef i Sverige

Emma ansvarar för två stationer nära Stockholm: en som besiktigar lastbilar, bussar och husvagnar – och en annan som besiktigar bilar.

Revisorsassistent i USA

Claire arbetar på ekonomiavdelningen i East Granby, Connecticut.

Kvalitets- och miljöansvarig i Sverige

Thomas ansvarar för kvalitets- och miljösystem, standarder och certifieringar för företaget.

Besiktningstekniker i Sverige

Roger besiktigar bilar, motorcyklar och tunga lastbilar vid en station i norra Sverige. Han utbildar också nya besiktningstekniker.

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt företag?