2020 Pressmeddelanden

21 October 2020
21:30 PM CEST
Rättelse av pressmeddelande om kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ) den 12 november 2020
20 October 2020
15:00 PM CEST
Opus Group AB:s ansökan om avnotering godkänd
15 October 2020
07:30 AM CEST
Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)
08 October 2020
16:00 PM CEST
Opus Group AB (publ) ansöker om avnotering
05 October 2020
17:30 PM CEST
Ograi BidCo AB kontrollerar mer än 90% av aktierna i Opus Group AB (publ) och begär avnotering samt påkallar tvångsinlösen av resterande aktier
18 September 2020
10:00 AM CEST
Fastighetstransaktionen har slutförts
01 September 2020
08:30 AM CEST
Opus har tecknat avtal avseende en föreslagen sale and leaseback av fastigheter
18 August 2020
07:30 AM CEST
Delårsrapport kvartal 2, 2020
16 July 2020
15:00 PM CEST
Kommuniké från extra bolagsstämma den 16 juli 2020
24 June 2020
07:40 AM CEST
Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)
24 June 2020
07:30 AM CEST
Valberedningen för Opus föreslår förändringar i styrelsen
13 May 2020
20:00 PM CEST
Kommuniké från årsstämma 2020
12 May 2020
07:30 AM CEST
Delårsrapport kvartal 1, 2020
30 April 2020
20:00 PM CEST
Kontraktstilldelning i Arizona
22 April 2020
18:30 PM CEST
Opus publicerar årsredovisning för 2019
22 April 2020
07:30 AM CEST
Opus reviderar sina finansiella mål 2020
20 April 2020
13:00 PM CEST
Opus löser in utestående 2018/2022 500 MSEK obligationer
14 April 2020
20:30 PM CEST
Kallelse till årsstämma i Opus Group AB (publ)
08 April 2020
08:20 AM CEST
Rättelse: Negativa effekter av Covid-19 för Opus
08 April 2020
07:30 AM CEST
Negativa effekter av Covid-19 för Opus
06 April 2020
17:00 PM CEST
Utfall av återköpserbjudandet och resultat i det skriftliga förfarandet avseende Opus 2018/2022 500 MSEK obligation
02 April 2020
16:00 PM CEST
Opus refinansierar alla utestående lån
01 April 2020
07:30 AM CEST
Opus tar upp lån under finansieringsavtal med Ares Management
31 March 2020
18:00 PM CEST
Ändring av antalet aktier och röster i Opus Group AB (publ)
23 March 2020
17:00 PM CET
Opus offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande av utestående 2018/2022 500 MSEK obligation och påkallar skriftligt förfarande för att ändra villkoren för obligationerna
20 February 2020
13:00 PM CET
Kommuniké från extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ) den 20 februari 2020
18 February 2020
07:30 AM CET
Bokslutskommuniké 2019
12 February 2020
07:30 AM CET
Ograi BidCo AB:s förslag till extra bolagsstämman i Opus Group AB (publ) den 20 februari 2020
11 February 2020
08:30 AM CET
Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2019
29 January 2020
08:30 AM CET
Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)
22 January 2020
13:00 PM CET
Underrättelse till obligationsinnehavare avseende ägarskifte i anledning av Ograi BidCo ABs förvärv av 79,4 procent av aktierna och rösterna i Opus Group AB (publ)
16 January 2020
20:00 PM CET
Ograis erbjudande till aktieägarna i Opus har förklarats ovillkorat och Opus kommer att kalla till extra bolagsstämma
03 January 2020
08:00 AM CET
Opus förvärvar AutoEnginuity

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?