2018 Pressmeddelanden

15 November 2018
08:30 AM CET
Delårsrapport (januari - september 2018)
08 November 2018
08:30 AM CET
Inbjudan till presentation av Opus Q3 2018 rapport
01 November 2018
08:30 AM CET
Valberedning inför årsstämma 2019
17 August 2018
08:30 AM CEST
Halvårsrapport (januari-juni 2018)
10 August 2018
08:30 AM CEST
Inbjudan till presentation av Opus Q2 2018 rapport
26 July 2018
08:30 AM CEST
Offentliggörande av Opus Groups prospekt avseende emission av företagsobligation
29 May 2018
20:00 PM CEST
Opus förvärvar två bilprovningsföretag i Argentina
28 May 2018
15:30 PM CEST
Opus förtidsinlöser sina seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta, 2013/2018, före den slutliga återbetalningsdagen
24 May 2018
14:45 PM CEST
Opus emitterar obligationer om 500 MSEK
18 May 2018
08:30 AM CEST
Kommuniké från årsstämma 2018
16 May 2018
14:35 PM CEST
Rättelse: Delårsrapport kvartal 1, 2018
15 May 2018
08:30 AM CEST
Delårsrapport kvartal 1, 2018
11 May 2018
08:30 AM CEST
Opus vinner ny upphandling i Chile
07 May 2018
08:30 AM CEST
Opus utvärderar emission av en ny företagsobligation
04 May 2018
08:30 AM CEST
Inbjudan till presentation av Opus Q1 2018 rapport
25 April 2018
08:30 AM CEST
Opus publicerar årsredovisning för 2017
18 April 2018
12:09 PM CEST
Rättelse: Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ)
18 April 2018
08:30 AM CEST
Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ)
02 March 2018
08:30 AM CET
Opus når fördelaktig förlikning i rättstvist i USA
16 February 2018
08:30 AM CET
Bokslutskommuniké 2017
14 February 2018
13:57 PM CET
Korrigering: Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2017
09 February 2018
08:30 AM CET
Inbjudan till presentation av Opus bokslutskommuniké 2017
01 February 2018
08:30 AM CET
Opus slutför förvärv av Gordon-Darby
26 January 2018
08:30 AM CET
Opus förvärvar amerikanska bilprovningsföretaget Gordon-Darby
12 January 2018
08:30 AM CET
Opus vinner ny upphandling i Chile
05 January 2018
08:30 AM CET
Uppdatering angående Opus notice of contract award från New Jersey
03 January 2018
08:30 AM CET
Opus bildar ny division för att adressera ökad fordonskomplexitet

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?