2016 Pressmeddelanden

08 December 2016
18:45 PM CET
Regeringen väljer att inte glesa ut besiktningsintervallerna
02 December 2016
08:30 AM CET
Opus Inspection tilldelades inte det nya bilprovningsprogrammet i Missouri
29 November 2016
08:30 AM CET
Opus Inspection tecknar avtal om förvärv av amerikansk verksamhet inom emissionskontrollutrustning från Bosch
18 November 2016
13:32 PM CET
Delårsrapport (januari – september 2016)
18 November 2016
12:30 PM CET
Korrigering av enskild post i jämförelsetalen i kassaflödesanalysen i Q3-rapporten
18 November 2016
08:30 AM CET
Delårsrapport (januari – september 2016)
09 November 2016
15:00 PM CET
Valberedning inför årsstämma 2017
02 November 2016
09:30 AM CET
Opus Inspection tecknar avtal om förvärv av amerikansk verksamhet inom emissionskontrollutrustning från Bosch
14 September 2016
08:30 AM CEST
Opus Inspection förvärvar FASTLIGN®
08 September 2016
08:30 AM CEST
Drew Tech startar fordonstjänster inom Remote Assistance Programming (RAP)
01 September 2016
08:30 AM CEST
Opus Inspection påbörjar bilprovningsprogram i Chile
19 August 2016
08:30 AM CEST
EBITDA-tillväxt om 23,3 procent och stärkta marginaler
26 July 2016
08:30 AM CEST
Opus Inspection påbörjar bilprovningsprogram i Lahore i Pakistan
30 June 2016
11:00 AM CEST
Offentliggörande av Opus Groups prospekt avseendeemission av företagsobligation
20 May 2016
08:30 AM CEST
Kommuniké från årsstämma 2016
19 May 2016
13:15 PM CEST
Opus Group emitterar 5-årigt icke-säkerhetsställt obligationslån om 500 miljoner kronor
12 May 2016
08:30 AM CEST
EBITDA-tillväxt om 20,7 procent under kvartalet
02 May 2016
10:00 AM CEST
Opus Group AB (publ) tidigarelägger delårsrapport
28 April 2016
19:00 PM CEST
Opus Group publicerar årsredovisning för 2015
19 April 2016
14:50 PM CEST
Förtydligande avseende pressmeddelande den 18 april
19 April 2016
08:30 AM CEST
VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)
18 April 2016
08:30 AM CEST
Riksdagen har röstat emot Transportstyrelsens förslag
12 April 2016
08:30 AM CEST
Trafikutskottet framför att regeringen inte bör införliva EU-direktivet enligt Transportstyrelsens förslag
18 February 2016
08:30 AM CET
Tillväxt och EBITDA-marginal för 2015 överstiger målen och förbättrade kassaflöden från den löpande verksamheten

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?