2012 Pressmeddelanden

19 December 2012
10:10 AM CET
Ny CFO för Opus Group
10 December 2012
15:30 PM CET
Ny VD för Opus Bilprovning
05 December 2012
08:50 AM CET
Valberedning inför årsstämma 2013
15 October 2012
09:40 AM CEST
Opus Groups nyemission fulltecknad
28 September 2012
09:40 AM CEST
Systech har tilldelats ett bilprovningskontrakt av staten Louisiana
24 September 2012
11:53 AM CEST
Opus Groups styrelse
14 September 2012
07:55 AM CEST
Opus Groups styrelse beslutar om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna
12 September 2012
09:46 AM CEST
ESP vinner utrustnings- och servicekontrakt i Mexiko
06 September 2012
14:51 PM CEST
Kommuniké från extra bolagsstämma 2012
17 August 2012
12:05 PM CEST
Opus Group lämnar uppdaterad information inför förestående företrädesemission
17 August 2012
12:00 PM CEST
ÄLKOMMEN TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OPUS GROUP
13 July 2012
10:43 AM CEST
10 000 INSPEKTIONER UNDER FÖRSTA VECKAN NÄR SYSTECH STARTAR I WISCONSIN
09 July 2012
07:01 AM CEST
Opus Group förvärvar en betydande del av Bilprovningen
25 May 2012
07:45 AM CEST
Kommuniké från årsstämma 2012
24 May 2012
09:03 AM CEST
Delårsrapport jan - mars 2012
27 April 2012
16:48 PM CEST
Välkommen till årsstämma i Opus Prodox AB (publ) - uppdatering
26 April 2012
19:52 PM CEST
Årsredovisning för 2011 publicerad
26 April 2012
16:33 PM CEST
Välkommen till årsstämma i Opus Prodox AB (publ)
25 April 2012
14:24 PM CEST
Jan-Åke Jonsson och Anders Lönnqvist föreslås till nya styrelseledamöter i Opus Prodox AB (publ)
18 April 2012
09:47 AM CEST
Systech tecknar bilprovningskontrakt med staten North Carolina
30 March 2012
15:00 PM CEST
Opus omstrukturerar moderbolagets verksamhet till nytt dotterbolag inför notering på NASDAQ OMX Stockholm under 2012
26 March 2012
12:00 PM CEST
Opus utser Erik Penser Bankaktiebolag och Advokatfirman Vinge KB som rådgivare i noteringsprocessen inför notering på NASDAQ OMX Stockholm under 2012
23 February 2012
12:14 PM CET
J&B Maskinteknik förvärvar verksamheten i Alfa Maskinteknik
22 February 2012
09:03 AM CET
Opus avser ansöka om notering på NASDAQ OMX Stockholm under 2012 och antar nya finansiella mål
22 February 2012
09:00 AM CET
Bokslutskommuniké (jan – dec 2011)
10 February 2012
10:00 AM CET
Ändrat datum för bokslutskommuniké 2011
26 January 2012
00:28 AM CET
Opus slutför förvärvet av ESP Inc. i USA

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?