Koncernledning

Lothar Geilen är VD i Opus. VD ansvarar för att leda och styra verksamheten i Opus i enlighet med den av styrelsen fastslagna strategin. VD har utsett en koncernledning som, utöver honom själv, består av Linus Brandt (Vice VD och CFO), Tom Fournier (CTO), Andy McIntosh (President, Vehicle Inspection U.S.), Per Rosén (President, Vehicle Inspection Europe), Alfredo R. Granai (President, Vehicle Inspection Latin America) och Brian Herron (President, Opus IVS).

Koncernledningen svarar för den övergripande affärsutvecklingen och fördelningen av de finansiella resurserna mellan affärsområdena samt för finansiering och kapitalstruktur.

De ledande befattningshavarnas kontorsadress är:

Opus Group AB (publ)
Basargatan 10
SE-411 10 Göteborg
Sverige

Lothar Geilen
Verkställande direktör och koncernchef

Född 1961
Anställd 2008

Bakgrund:
President Systech International LLC, President Sensors, Inc. (USA), VD Sensors Europe (Tyskland)

Övriga uppdrag:
Vice President & Treasurer och ledamot av CITA Bureau Permanent, styrelseledamot i BDEX LLC

Utbildning:
Dipl.-Kfm. från Ludwig-Maximilian University i München, Tyskland

Antal aktier:
0

Antal optioner:
0

Linus Brandt
Vice VD och CFO

Född 1966
Anställd 2016

Bakgrund:
Executive VP/CFO Mediatec Broadcast Group, CFO Stena Adactum, Partner Arthur Andersen/Deloitte

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Transtema Group AB (publ)

Utbildning:
B.Sc. in Business and Economics från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Antal aktier:
0

Antal optioner:
0

Tom Fournier
CTO

Född 1950
Anställd 2012

Bakgrund:
VD och grundare av Applus Technologies, Inc. (tidigare Keating Technologies, Inc.), Vice VD Engineering Envirotest Corporation. VD Emitest Corporation och VD Sensors Inc

Övriga uppdrag:
Inga

Utbildning:
Masters of Philosophy vid Arizona State University, Bachelors of Business Administration vid Cleary University och studier i elektroteknik vid University of Michigan

Antal aktier:
0

Antal optioner:
0

Andy McIntosh
President, Vehicle Inspection U.S.

Född 1974
Anställd 2019

Bakgrund:
President of AP Emissions Technologies, VP/GM of Aristo and Airtek Emissions Equipment, VP of Engineering & CTO på Honeywell Safety Products

Övriga uppdrag:
Inga

Utbildning: 
MBA från University of Michigan's Ross School of Business, M.Sc. i Mechanical Engineering från Michigan State University, B.Sc. i Mechanical Engineering från Michigan State University

Antal aktier:
0

Antal optioner:
0

Per Rosén
President, Vehicle Inspection Europe

Född 1966
Anställd 2013

Bakgrund:
VD och andra ledande befattningar inom Upplands Motor koncernen och marknadschef inom Bilia

Övriga uppdrag:
Styrelseledamot i Helmia Bil AB, Helmia AB och Helmia Lastbilar AB

Utbildning:
Ekonomiutbildningar på IHM Business School samt IFL Handelshögskolan

Antal aktier:
0

Antal optioner:
0

Alfredo R Granai
President, Vehicle Inspection Latin America

Född 1958
Anställd 2017

Bakgrund:
President Depuy Synthes på Johnson & Johnson Latinamerika, President Synthes Latinamerika. Olika chefspositioner i flera latinamerikanska länder samt Schweiz på F. Hoffman-La Roche Fine Chemical Division

Övriga uppdrag:
Inga

Utbildning:
Kemiingenjör från Rafael Landívar University, Guatemala City. MBA från Universidad Francisco Marroquín, Guatemala City

Antal aktier:
0

Antal optioner:
0

Brian Herron
President, Opus IVS

Född 1980
Anställd 2015

Bakgrund:
VD Drew Technologies

Övriga uppdrag:
Inga

Utbildning:
B. Sc. i Management Information Systems från University of Missouri

Antal aktier:
0

Antal optioner:
0

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?