Investor relations

Finansiell information, aktieägarinformation, bolagsstyrningsdokument och andra regulatoriska publikationer

Opus strävar efter att bygga och upprätthålla en öppen och transparent relation med aktieägare, obligationsinnehavare och andra intressenter

Aktiekurs

Pressmeddelanden

21 October 2020 | 21:30 PM CEST
Rättelse av pressmeddelande om kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ) den 12 november 2020
20 October 2020 | 15:00 PM CEST
Opus Group AB:s ansökan om avnotering godkänd
15 October 2020 | 07:30 AM CEST
Kallelse till extra bolagsstämma i Opus Group AB (publ)

Finansiell Kalender

18 februari 2020 - Bokslutskommuniké 2019


22 april 2020 - Årsredovisning 2019


12 maj 2020 - Delårsrapport Q1 2020


13 maj 2020 - Årsstämma 2020


18 augusti 2020 - Delårsrapport Q2 2020


17 november 2020 - Delårsrapport Q3 2020

IR-Kontakt

Lothar Geilen
Chief Executive (CEO)

Phone: +46317483400

Linus Brandt
Vice VD och CFO

Phone: +46 722 44 09 05

Video

13 May 2020
Opus Årsstämma 2020 – VD-presentation (på engelska)

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?