Teknikens roll

Opus går i täten för säkrare vägar och renare luft med våra egen tekniska kapacitet.

Utsläppsmätning vid vägkanten

I Europa och USA ligger fokus idag på att skärpa utsläppsbestämmelserna och förbättra luftkvaliteten i städerna ytterligare.

Många myndigheter har infört mätningar vid vägkanten för att säkerställa efterlevnaden av utsläppsstandarderna. Opus fjärranalysenheter mäter utsläpp medan fordonen kör förbi, och registrerar nummerplåtar med inbyggda kameror. Vår teknik har bidragit till att avslöja att motorerna i vissa mycket förorenande dieselbilar manipulerats för att godkännas i emissionsmätningar vid besiktningsstationer.

Vi fortsätter att sträva efter att förbättra vår teknologi och våra tjänster så att vi kan hjälpa till att få bort de mest förorenande och osäkra fordonen från vägarna.

Läs mer

Mot säkra, självkörande fordon

Dagens fordon kan bromsa automatiskt och även varna förarna om de byter fil för snabbt. Enligt en stor undersökning från CITA, den internationella fordonsbesiktningskommittén, drabbas elektroniskt styrda system för fordonssäkerhet av fel lika ofta som mekaniska system – och kräver support av komplexa tekniker.

När vi går mot en framtid med självkörande fordon, kommer fordonens komplexitet också att öka. Vi ser redan de första dödsolyckorna som orsakas av självkörande bilar, och efterfrågan på teknik för att garantera deras säkerhet kommer att fortsätta att öka.

Opus avancerade diagnostik, programmerings- och fjärrassistanstjänster hjälper fordonstekniker att klara utmaningarna hos dagens alltmer datoriserade fordon och morgondagens självkörande bilar.

Läs mer

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?