Göra skillnad i Argentina

Opus driver 10 besiktningsstationer i Argentina, 7 i Buenos Aires och 3 i Córdoba.

I Córdoba hjälper vi till att öka besiktningsefterlevnaden och identifiera fel som brukar leda till olyckor och bidra till luftförorening.

”Var tjugonde trafikolycka i Argentina orsakas av ett tekniskt fel på det inblandade fordonet”, säger Nicolás, platschef för stationen i centrala Córdoba. ”Och Córdoba hör till de städer i landet som har det högsta antalet dödsolyckor i trafiken.”

Innan Opus började med bilprovning i Córdoba var efterlevnadsprocenten mycket låg. Halterna av giftig kvävedioxid var också mycket höga i staden. ”Därför visste vi, när vi fick en chans att ta över bilprovningskoncessioner, att vi kunde göra en positiv insats – samtidigt som vi expanderade vår verksamhet”, tillägger han.

Ökad efterlevnad

Under månaderna efter att Opus introducerade sitt avancerade datastyrningssystem och sin programvara för bilprovning har efterlevnadsprocenten ökat med 9 %. ”Tack vare våra robusta besiktningar och den ökade efterlevnaden hittar vi fordon med brister”, förklarar han. ”Det betyder att vi bidrar till att få bort de mest förorenande och osäkra fordonen från vägarna för att få dem åtgärdade.”

Att underkänna farliga och förorenande fordon

Han fortsätter med att beskriva hur hans station fungerar: ”Vi har sex testlinjer – fyra för lätta fordon och två för tunga fordon. Vi kontrollerar cirka 400 fordon per dag i vår station. Många blir godkända, men andra underkänns på grund av problem som kan vara farliga eller orsaka föroreningar, såsom saknade säkerhetsdetaljer, dåliga bromsar, däck och fjädringar eller utsläpp med höga halter av CO2 eller kolväten.”

Win-win för alla

Opus avser att använda koncessionerna för att stödja sin expansion i landet. Opus direktör med ansvar för Latinamerika Alfredo Granai säger att ”vårt arbete på platser som Córdoba är win-win för alla berörda parter. De lokala myndigheterna kan minska antalet trafikolyckor och minska föroreningarna. Vi tillhandahåller sysselsättning – i Córdoba har vi ett 60-tal medarbetare. Fordonen blir säkrare och förorenar mindre och vi har nu en plattform för tillväxt i Argentina som helhet.”

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?