Hållbarhet

Opus arbetar i hela världen för att förbättra trafiksäkerheten och minska fordonsutsläppen

När världen står inför utmaningarna klimatförändring och befolkningstillväxt, ger Opus ett betydande bidrag till att göra vägarna säkrare och luften renare.

30 miljoner bilprovningar per år

I den industrialiserade världen har systematiska ansträngningar gjorts sedan 1960-talet för att förbättra trafiksäkerheten och luftkvaliteten, inklusive obligatorisk bilprovning.

Dödsfallen i trafiken i utvecklade länder har minskat över tiden, så att nollvisionen – inga trafikoffer under ett år – blivit ett realistiskt mål i vissa regioner. Luftföroreningarna från fordon har också minskat.

Som marknadsledare i USA och ett av de största bilprovningsföretagen i Sverige har Opus hjälpt till att öka trafiksäkerheten och förbättra luftkvaliteten ända sedan företaget grundades 1990. Genom vår senaste globala expansion, försöker vi också hjälpa till att förbättra säkerheten och minska utsläppen i låg- och medelinkomstländer där antalet dödsfall i trafiken och utsläppsnivåerna fortfarande är höga.

Arbetar i Latinamerika och Pakistan

Fordonsflottorna växer i låg- och medelinkomstländer. Men större delen av denna tillväxt kommer från begagnade bilar som importeras från industrialiserade länder – och många av dem är gamla, osäkra och mycket förorenande. Följden är att utvecklingsländerna nu står för 50 % av världens vägtrafik, men 90 % av dödsolyckorna i trafiken.

Myndigheterna i dessa länder inrättar bilprovningsprogram för att minska trafikolyckorna och bekämpa luftföroreningen i städer.

Under de senaste åren har Opus expanderat sin verksamhet till Latinamerika och Pakistan. Våra avancerade mätningstekniker, liksom våra robusta och manipulationsfria besiktningstekniker bidrar till att öka efterlevnaden och identifiera de mest bristfälliga fordonen.

Läs mer

Vår hållbarhetsrapport

Som globalt företag inom bilprovning och support av avancerade fordon, är vi medvetna om den positiva inverkan som vi kan ha. I vår hållbarhetsrapport beskriver vi företagets tio hållbarhetsmål och vårt ramverk för hållbarhetsstyrning.

Mer från Opus

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?