Opus bidrar till en säkrare och renare värld

VAD VI GÖR

Förbättrar trafiksäkerheten och minskar föroreningarna från fordon

Opus är ett teknologifokuserat och globalt ledande företag på marknaderna för bilprovning och support av avancerade fordon.

NYHETER

Det senaste från Opus

Nyheter, uppdateringar och insikter om Opus, Vehicle Inspection och Intelligent Vehicle Support.

NEWS | 09 June 2020
09 June 2020
Opus öppnar två nya stationer i Chile

Opus öppnade nyligen sin tionde och elfte bilprovningsstation i Chile – en i Viña del Mar och en i staden Arica.

NEWS | 20 May 2020
20 May 2020
Opus ger tillbaka med testplatser för coronavirustest i tre amerikanska delstater

Opus låter delstatsmyndigheterna använda bilprovningsstationerna för tillfällig coronavirustestning.

NEWS | 15 May 2020
15 May 2020
Chile: Fortsatt bilprovningsverksamhet

I Chile, där Opus fortsatt bedriver bilprovning under pandemin, följer vi strikta riktlinjer och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa våra kunders och anställdas säkerhet.

Säkrare vägar och renare luft

Våra bilprovningsprogram bidrar till att minska antalet dödsfall i trafiken och förbättra luftkvaliteten i hela världen. Genom support av avancerade fordon bidrar vi till att säkerställa att datoriserade fordon fungerar säkert och korrekt.

PROGRAM

Din bilprovningspartner

Vi utför varje år 30 miljoner bilprovningar över hela världen.

Vill du veta mer?

Söker du efter ett specifikt Opus-företag?